Pescado y Marisco del Dia

Si patiu algun tipus d’intolerància, pregunteu al nostre personal